Novo Nordisk A/S Gentofte – Indkaldelse af idéer og forslag

25-02-2014

VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte – Indkaldelse af idéer og forslag
Frist for henvendelse: 25. marts 2014

Der skal udarbejdes en VVM for Novo Nordisk’s site på Hagedornsvej i Gentofte.

Baggrunden er, at alle forsøgsanlæg (også kaldet Pilot Plants) ønskes ændret fra forsøgsanlæg til kombinerede forsøgs- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til lægemiddelproduktion og fremstille lægemiddelprodukter til salg.

Endvidere forventes en mindre udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) af de ændringer, der er beskrevet ovenfor.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- idéoplæg, Novo Nordisk Gentofte

- anmeldelse, Novo Nordisk Gentofte

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 25.marts 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 43 57
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt Miljøstyrelsens jr. nr. MST-1274-00065