BAC Corrosion Control A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-02-2014

Miljøstyrelsen har meddelt BAC Corrosion Control A/S, Herfølge afgørelse om ikke godkendelsespligt til etablering af støjkabine til afrensning af grater. Klagefrist: 25. marts 2014 inden kl. 16.00

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 6-9, 4681 Herfølge kan etablere støjkabine til afrensning (bankning) af grater, uden at der skal gives en særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for BAC Corrosion Control A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01145 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 25. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .