Xellia ApS: Miljøgodkendelse

21-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Xellia ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af methanoltank. Klagefrist: 21. marts 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Xellia ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering af 10 m3 methanoltank.

- miljøgodkendelse af Xellia ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01095 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 21. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .