Brenntag Biosektor A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

18-02-2014

Brenntag Biosektor A/S, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund, skal have revurderet sin miljøgodkendelse. Frist for henvendelse: 4. marts 2014 kl. 16.00

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Brenntag Biosektor A/S, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i de gældende miljøgodkendelser, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen indenfor 2 uger fra datoen af denne annoncering. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1271-00275 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 4. marts inden kl. 16.00.