Nordic Sugar Nykøbing: Ansøgning om miljøgodkendelse

17-02-2014

Nordic Sugar Nykøbing har søgt om miljøgodkendelse til at perioden for udledning af spildevand kan forlænges Høringsfrist: 10. marts 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Noridc Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F har søgt om miljøgodkendelse til udledningsperioden for spildevand kan forlænges. I dag må der udledes spildevand i perioden 15. september til 15. marts. Miljøstyrelsen vil ved samme lejlighed skærpe grænseværdierne gældende for spildevandet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01156 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 10. marts 2014 inden kl. 16.00.