Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO): Opdateret sikkerhedsraport

13-02-2014

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), Melbyvej 12, 4400 Kalundborg har fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Høringsfrist: 13. marts 2014 kl. 16.00

Opdateret sikkerhedsrapport

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), Melbyvej 12, 4400 Kalundborg lagre olie i tanke. FDO har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Kalundborg Brand og redning, Miljøstyrelsen, og Midt- og Vestsjællands Politi.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til

Miljøstyrelsen
Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K

og henvendelsen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 13. marts 2014 kl. 16.
Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1202-00024 på henvendelsen.