Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

12-02-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej, Gentofte kan opsætte en ny kølecontainer, uden at dette kræver miljøgodkendelse og uden VVM-pligt.
Klagefrist: 12. marts 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, kan opsætte en ny kølecontainer øst for bygning HAA på Hagedornsvej i Gentofte, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at opsætningen af en ny kølecontainer ikke er til skade for miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00988 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 12. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside  www.nmkn.dk