Verdo Randers: Påbud om dispensation for overholdelse af emissionsgrænser

11-02-2014

Miljøstyrelsen meddeler Verdo Randers påbud om dispensation for overholdelse af emissionsgrænser.
Klagefrist: 12. marts 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen meddeler Verdo Randers påbud om dispensation for overholdelse af emissoinsgrænser

se påbuddet med klagevejledning her, Verdo Randers

Klagefristen udløber den 12. marts 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg