Inter Terminals SGOT: Påbud

11-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT, Holtengårdsvej 25 4230 Skælskør påbud om reduktion af maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier. Klagefrist: 11. marts 2014 kl. 16.00.

Påbud

SGOT påbydes reduktion af maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier.

påbud til SGOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00979 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 11. marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .