LEO Pharma Esbjerg: Projekt Fertigro Plant er ikke VVMpligtig

10-02-2014

Miljøstyrelsen har afglort at etablering af nyt Fertigro® Plant,værksteds- og ny administrationsbygning på LEO Pharma A/S, Esbjerg ikke kræver en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet. Klagefristen er den 7. marts 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af nyt Fertigro® Plant, ny værkstedsbygning og ny administrationsbygning på LEO Pharma A/S, Mådevej 76, 6705 Esbjerg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Afgørelse
- VVM-screening

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller som e-post til
, hvor den skal være modtaget inden 7. marts 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ Tlf.: 7254 4000 e-post: