ROCKWOOL: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

07-02-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Rockwool, Vamdrup kan foretage forsøg med delvis udskiftning af kulstøv med kokssmuld som brændsel i Aquila-smelteovn, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klagefrist: 7. marts 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Rockwool, Industrivej 9, 6580 Vamdrup kan foretage forsøg med delvis udskiftning af kulstøv med kokssmuld som brændsel i Aquila-smelteovn, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Rockwool Vamdrup


Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F.Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01150 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 7. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www..nmkn.dk .