Danepork: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-02-2014

Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har søgt om godkendelse af en ændring af virksomhedens gældende vilkår B3, således at begrænsningen af den daglige slagtemængde bortfalder. Høringsfrist udløber den 7. marts 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har søgt om at begrænsningerne i den daglige slagtemængde bortfalder, idet virksomheden har redegjort for at virksomhedens øvrige vilkår kan overholdes selv hvis der slagtes et større antal svin pr. dag.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01129 på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 7. marts 2014 inden kl. 16.00.