I/S Vestforbrænding: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-02-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup kan opgradere spidslastkedler med low NOx brændere, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse. Klagefrist: 6. marts 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup kan opgradere spidslastkedler med low NOx brændere, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01099 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 6. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .