Tasso A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-02-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-01-2014 hos Tasso A/S beliggende Frederiksgade 37, Odense 5000 C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-01-2014 hos Tasso A/S beliggende
Frederiksgade 37, Odense 5000 C

Læs tilsynsrapporten


Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er
i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om
aktindsigt i miljøoplysninger.


Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.