Amager Ressourcecenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-02-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, på forsøgsanlægget REnescience

Tilsynsrapport


Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17-01-2014 hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, på forsøgsanlægget Renescience.

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.