Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

19-12-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Krogshøjvej 44, Bagsværd kan foretage udvidelse af råvarerammen i bygning 2H/2HM, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 16. januar 2015 kl. 16.00

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Krogshøjvej 44, DK-2880 Bagsværd kan foretage udvidelse af råvarerammen i bygning 2H/2HM, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01454 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .