Nordic Sugar Nakskov: Miljøgodkendelse

19-12-2014

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, Nakskov, godkendelse til at anvende det gamle tromletørreri i roekampagnen 2014/2015 ved havari på den nye damptørrer.
Klagefrist: 16. januar 2015 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse  

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov, godkendelse til at anvende det gamle, kulfyrede tromletørreri til tørring af roesnitter (pulp) ved et større havari på den nye damptørrer. Formålet er undgå, at pulpen går til spilde, idet pulpen kun har en holdbarhed på få dage, så længe den ikke er tørret.

Der forventes kun begrænset drift af det gamle tromletørreri og max i en uge ad gangen.

- miljøgodkendelse Nordic Sugar Nakskov til anvendelse af det gamle tromletørreri i roekampagnen 2014/2015

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1270-01444 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som mail til: . Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .