Klintholm Deponeringsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Klintholm Deponeringsanlæg beliggende Klintholmvej 50 5874 Hesselager

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 14. november 2014 været på tilsyn på Klintholm Deponeringsanlæg beliggende Klintholmvej 50, 5874 Hesselager .

- tilsynsrapport Klintholm Deponeringsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk