BASF A/S Kalundborg: Påbud

19-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring til BASF A/S, beliggende Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg.
Klagefrist: 16. januar 2015 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændring af vilkår for virksomheden BASF A/S beliggende Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg.

BASF A/S har oplyst, at de lukker ned for produktionen d. 19. december 2014, men at de muligvis ønsker at genoptage produktionen på sitet i løbet af 2-3 år. Med vilkårsændringen stilles en række vilkår derfor indtil videre i bero.

- påbud BASF A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. 
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på  www.nmkn.dkwww.borger.dk  eller  www.virk.dk . Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-01578 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside,  www.nmkn.dk .