Audebo Affaldsdeponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Audebo Affaldsdeponi beliggende på Hagesholmvej 7, Svinninge

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11.december 2014 hos Audebo Affaldsdeponi, beliggende på Hagesholmvej 7, Svinninge.

- tilsynsrapport Audebo Addaldsdeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk