Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapporter

18-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. november og 3. december 2014 hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

- tilsynsrapport fra 7. november 2014 Statoil Refining Denmark A/S

- tilsynsrapport fra 3. december 2014 Statoil Refining Denmark A/S

- bilag til tilsynsrapporterne (vilkårsoversigt) Statoil Refining Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .