Hvide Sande Havn depot for havnesediment: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hvide Sande Havns depot for havnesediment beliggende Beddingvej, 6960 Hvide Sande.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. november 2014 hos Hvide Sande Havns depot for havnesediment beliggende Beddingvej, 6960 Hvide Sande.

- tilsynsrapport Hvide Sande Havns depot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk