Nordgroup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordgroup, beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. november 2014 hos Nordgroup beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

- tilsynsrapport Nordgroup

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .