Audebo Affaldsdeponi: Ny affaldstype til positivlisten

17-12-2014

Miljøstyrelsen har godkendt Audebo affaldsdeponi, Hagesholmvej 7, Gisling positivliste og tilføjet ny affaldstype til positivlisten. Klagefrist: 14. januar 2015 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har godkendt ny affaldstype til positivlisten for Audebo affaldsdeponi, Hagesholmvej 7, Gisling. Med den ny positivliste kan Audebo Affaldsdeponi modtage affaldsglasbaserede fibermaterialer EAK kode 101103.

- ændret positivliste for Audebo Affaldsdeponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01450 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 Københavns K eller . Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .