pK Chemicals A/S Køge: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos pK Chemicals A/S beliggende Københavnsvej 140, 4600 Køge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på kampagnetilsyn den 13. november 2014 hos pK Chemicals A/S beliggende Københavnsvej 140, 4600 Køge.

- tilsynsrapport pK Chemicals

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .