AquaPri A/S, Onsevig havbrug: Miljøgodkendelse af eksisterende havbrug

16-12-2014

Miljøstyrelsen har givet AquaPri A/S, Havnevej 18, 3300 Frederiksværk miljøgodkendelse til fortsat drift af Onsevig havbrug beliggende nord for Lolland i Smålandsfarvandet. Klagefrist: 13. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AquaPri A/S, Havnevej 18, Frederiksværk  miljøgodkendelse til fortsat produktion af regnbueørred på Onsevig havbrug beliggende i Ståldybet, Smålandsfarvandet nord for Lolland. Havbruget er beliggende længere end 1 sømil fra kysten. 

- miljøgodkendelse af Onsevig havbrug

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2015.
Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01204 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .