Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dong Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket beliggende Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 5. november 2014 hos Dong Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket beliggende Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris.

- tilsynsrapport Kyndbyværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .