Cheminova A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Cheminova A/S beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. september 2014 hos Cheminova A/S beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.

- tilsynsrapport Cheminova

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .