BASF A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2014

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn hos BASF A/S, Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn den 9. december 2014 hos BASF A/S, beliggende Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg.

- tilsynsrapport BASF A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .