AVV I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AVV I/S Forbrændingsanlægget, beliggende Miljøvej 7, 9800 Hjørring

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25. november 2014 hos AVV I/S Forbrændingsanlægget beliggende Miljøvej 7, 9800 Hjørring. 

- tilsynsrapport AVV I/S 

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .