Vestforbrændings slaggedepot Vestskoven: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Vestforbrændings Slaggedeponi beliggende i Vestskoven

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn de 30. oktober 2014 på Vestforbrændings Slaggedeponi beliggende i Vestskoven på Slaggevej, 2620 Albertslund.

- tilsynsrapport Vestforbrændings Slaggedeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk