Thise Mejeri: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

15-12-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Thise Mejeri Sundsørevej 62, 7870 Roslev, om ingen miljøgodkendelsespligt for udskiftning af 3 silotanke. Klagefrist: 12. januar 2015 kl,. 16.00

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, Thise Mejeri Sundsørevej 62, 7870 Roslev ka n udskifte 3 silotanke.
Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- afgørelse Thise Mejeri

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01446 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2015 inden kl.16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .