Nordhavnsdeponiet: Påbud

15-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nordhavnsdeponiet beliggende Nordsøvej 4, 2150 København, om etablering af en tæt, stabil og sikker spuns. Klagefrist: 12. januar 2015 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nordhavnsdeponiet beliggende Nordsøvej 4, 2150 København, om etablering af en tæt, stabil og sikker indre spuns mod renjordsopfyldningen.

Med påbuddet er sikret, at den indre spuns i deponiet mod renjordsopfyldningen er lige så tæt, sikker og stabil som den ydre spuns mod havnen.

- påbud Norhavnsdeponiet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dkwww.borger.dk  eller  www.virk.dk . Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-00962 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .