Danish Crown A/S, Rønne: Afgørelse om sikkerhedsniveau

11-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Rønne.
Klage skal være modtaget senest den 8. januar 2015.

Afgørelse om sikkerhedsniveau
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Haslevej 19, 3700 Rønne.

Med afgørelsen stilles krav om anlæggets overensstemmelse med standarden DS/EN378, om yderligere tekniske tiltag, krav til virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, krav til vedligehold og egenkontrol med anlægget og til virksomhedens interne beredskabsplan. Med afgørelsen om sikkerhedsniveau sikres det over en periode, at virksomhedens ammoniakkøleanlæg lever op til bedste tekniske standard samt at vedligeholdelse og kontrol af anlægget og virksomhedens sikkerhedsledelsessystem sker på et højt niveau.

- afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Rønne


Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

  Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest 8. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00443 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .