Cheminova A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse

11-12-2014

Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, Harboøre har søgt om miljøgodkendelse til produktion af Flufenacet, skift af brændsel på en kedel i kraftcentralen og ændring af udlederkrav for overfladevand. Høringsfrist: 8. januar 2015 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre har søgt om miljøgodkendelse til

-           Produktion af herbicidet Flufenacet
-          Skift fra brint til naturgas som brændsel på en kedel i kraftcentralen
-          Ændring af udlederkrav for overfladevand

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn, adresse og gerne mailadresse, på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 8. januar 2015 inden kl. 16.00.