Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland:Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund.

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19-11-2014 hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .