Aalborg Portland A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Aalborg Ø

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19, juni 2014 hos Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Ø

- tilsynsrapport Aalborg Portland A/S

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige
oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de
begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om
aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.