HKV Horsens A/S: Miljøgodkendelse

08-12-2014

Miljøstyrelsen har givet HKV Horsens A/S, Endelavevej 7, Horsens, miljøgodkendelse til etablering af røggaskondensering på ovnlinje 1 og 2. Klagefrist: 5. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet HKV Horsens A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af røggaskondenseringsanlæg på ovnlinje 1 og 2.

-   Miljøgodkendelse HKV Horsens

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
 

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015.
Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01332 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg  eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .