Vejle AffaldGenbrug: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. oktober 2014 hos Vejle AffaldGenbrug, Vestre Engvej 70 i Vejle

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på deponiet Vejle AffaldGenbrug på Vestre Engvej 70 i Vejle.

- tilsynsrapport Vejle AffaldGenbrug

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk