Karup Kartoffelmelfabrik: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-12-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a beliggende Engholmvej 19, 7470 Karup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 6. november 2014 hos Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a beliggende Engholmvej 19, 7470 Karup.

- tilsynsrapport Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk