Inter Terminals SGOT ApS: Vilkårsændring

05-12-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør miljøgodkendelse til flere skibsanløb. Klagefrist: 2. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør miljøgodkendelse til flere skibsanløb på SOT-pier, så der nu må anløbe 365 skibe pr. år, hvor virksomheden måtte have 155 anløb pr. år.

Det er vurderet om aktiviteten har indflydelse på miljøforholdene i de nærliggende Natura 2000 områder. Miljøstyrelsen har vurderet at den udvidede aktivitet er mindre betydende, da der i forvejen er relativt meget skibstrafik i området

- miljøgodkendelse af Inter Terminals SGOT ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2015.
Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01390 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .