Arla Foods amba Kruså Mejeri: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

03-12-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba Kruså Mejeri, Aabenraavej 2A i Kruså.
Klagefrist: 7. januar 2015 kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba Kruså Mejeri, Aabenraavej 2A i Kruså.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret.
Miljøstyrelsen har også revurderet vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Arla Foods amba Kruså Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2015.
Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1271-00195 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .