AKV Langholt A.m.b.a: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

28-08-2014

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, Vodskov miljøgodkendelse og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til forøgelse af luftmængde fra Stork-tørreri.
Klagefrist: 25. september 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov, miljøgodkendelse til forøgelse af luftmængde fra Stork-tørreri.
Den forøgede luftmægde har til formål at forhindre blokkeringer i melkøleren og dermed fremme en mere stabil drift af tørreriet. Ændringen giver ikke anledning til øget emissioner af støv.

miljøgodkendelse AKV Langholt A.m.b.a.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 1654 af 27/12 2013 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- afgørelse om ikke VVM-pligt AKV Langholt A.m.b.a.
- VVM-anmeldelse AKV Langholt A:m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Fælles:
Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01250 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 25. september 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .