Affald Plus Næstved Forbrændingsanlæg: Miljøgodkendelse

28-08-2014

Miljøstyrelsen har givet Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, Næstved miljøgodkendelse til etablering røggaskondensering.
Klagefrist: 25. september 2014 kl. 16.00.

Tillæg til Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved miljøgodkendelse til etablering af røggaskondensering på ovn 4.

Etablering af røggaskondensering er BAT.

- miljøgodkendelse af Affald Plus

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01060 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 25. september 2014, inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .