H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Odense: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-08-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S - Odense beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10-04-2014 hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S - Odense beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C

tilsynsrapport H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.