DONG Energy, Herningværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-08-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Energy, Herningværket, Miljøvej 6, Herning

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. juni 2014 hos DONG Energy, Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning

- tilsynsrapport Herningværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk