Skodsbøl Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-08-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Skodsbøl Deponi beliggende Nybølnorvej 26, Broager

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-05-2014 hos Skodsbøl Deponi beliggende Nybølnorvej 26, 6310 Broager

tilsynsrapport Skodsbøl Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.