Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

19-08-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ombygning af 1T minipilot og øge råvarerammen for bygning 1T uden særskilt miljøgodkendelse til udvidelsen.
Klagefrist: 16. september 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ombygning af 1T minipilot og øge råvarerammen for bygning 1T, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Udvidelsen er begrundet med en øget produktion.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00622 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .