I/S Vestforbrænding: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-08-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219, Glostrup, kan udføre revision af affaldsanlæg 6, uden at der gives særskilt miljøgodkendelse her til.
Klagefrist: 3. september 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup kan udføre revision af affaldsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse her til. Revisionen indebærer udskiftning og reparation, samt forbedringer på energiudnyttelsen, men ændrer ikke ved anlæggets emissioner og ændrer ikke i anvendelsen af hjælpestoffer og i affaldsdannelse.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01237 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. september, 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .