Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-08-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a. kan udskifte eksisterende skorsten og etablere anlæg til at kondensere røggassen uden særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 3. september 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, 8450 Hammel - uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget - kan udskifte eksisterende skorsten på 62 m med ny skorsten på 54 m samt etablere anlæg til at kondensere røgen for at udnytte mere varme fra røgen til produktion af fjernvarme. Den nye skorsten har glasfiberkerne i stedet for stålkerne, hvilket er nødvendigt af hensyn til at den kondenserede røg har en lavere temperatur.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01225 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. september 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .